Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Huurdersvereniging Weidelanden worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Huurdersvereniging Weidelanden houdt zich aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich aanmeldt op de website hv-weidelanden.nl van Huurdersvereniging Weidelanden of gebruik maakt van de diensten van Huurdersvereniging Weidelanden, worden de door u verstrekte persoonsgegevens door ons vastgelegd. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Huurdersvereniging Weidelanden te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens.
In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft, kan Huurdersvereniging Weidelanden aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van de
diensten van Huurdersvereniging Weidelanden.

Doeleinden

Huurdersvereniging Weidelanden gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van de gebruikersovereenkomst, de uitvoering van uw opdracht en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
  • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere diensten van Huurdersvereniging Weidelanden indien u daar prijs op stelt.

Als u geen prijs stelt op informatie over diensten van Huurdersvereniging Weidelanden kunt u dit aangeven bij uw registratie voor de betreffende websites of bij ons melden.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen, die niet tot Huurdersvereniging Weidelanden behoren.

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van de dienst). Daarnaast is het mogelijk dat Huurdersvereniging Weidelanden op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Huurdersvereniging Weidelanden zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Beveiliging gegevens

Huurdersvereniging Weidelanden maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Verder maken onze website gebruik van een SSL-certificaat, zodat alle gegevens versleuteld worden verzonden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Gebruik van cookies

De website van Huurdersvereniging Weidelanden maakt bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De cookie-gegevens zijn voor ons niet herleidbaar naar een persoon.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen

Cookies verwijderen in Firefox:
1. Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
2. Onder Details kan je Cookies aanvinken. U kunt ook aangeven hoe oud cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome:
1. Klik op de 3 liggende streepjes rechtsbovenin. Klik op Instellingen > klik op Geavanceerde instellingen. Klik onder Privacy op Browsegegevens wissen.
2. Vink in ieder geval Cookies en andere sitegegevens verwijderen aan. U kunt ook aangeven uit welke periode de te verwijderen cookies moeten zijn.

Deze informatie over cookies is een momentopname. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Mochten wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren, dan worden die via een artikel op onze website bekendgemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Neem in dat geval contact met ons op

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Huurdersvereniging Weidelanden zal zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Huurdersvereniging Weidelanden behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van maart 2023.

Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.