Lid worden en aanmelden

Lid zijn van de huurdersvereniging is belangrijk. Hoe meer huurders lid zijn, hoe sterker we staan in het overleg met GroenWest. Wij volgen kritisch de effecten van nieuwe overheidsmaatregelen voor onze huurders. Zo nodig protesteren we hiertegen, eventueel samen met andere huurdersverenigingen en doen we voorstellen voor betere alternatieven.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt in 2022 € 0,50 per maand. Om het u gemakkelijk te maken wordt dit bedrag maandelijks automatisch door GroenWest met de huur geïnd. De contributie komt ten goede aan de activiteiten van de huurdersvereniging.
Meldt u aan door het invullen van het aanmeldigsformulier.
Graag uw naam, adres, postcode en woonplaats vermelden op het formiulier.
Als u de gegevens ingevuld heeft en u drukt op “verzenden” geeft u GroenWest toestemming om de contributie voor de Huurdersvereniging Weidelanden maandelijks samen met de huur te innen.

Meld u nu aan!

Vindt u het leuk om regelmatig mee te werken aan verschillende onderzoeken van HV-Weidelanden? Meld u dan nu aan voor de Klankbordgroep van HV-Weidelanden! Zo kunt u uw mening geven over onderwerpen die u belangrijk vindt en waarmee HV-Weidelanden en CAZAS-Wonen zich bezighoudt. Zoals de kwaliteit van uw woning en/of wijk, uw ervaring met Cazas-Wonen en HV-Weidelanden en/of wensen voor nieuwe producten of diensten. Uw mening helpt ons om de juiste beslissingen te nemen. 

Uw mening is belangrijk

Word lid van het digitale huurderspanel van CAZAS-Wonen.
Meedoen is makkelijk: achter uw computer, tablet of smartphone en op een tijdstip dat voor u    uitkomt;       
*U ontvangt twee tot vier keer per jaar een e-mail om mee te doen aan een vragenlijst
*U bepaalt zelf of u meedoet of niet;
*U kunt op elk moment stoppen met het panel.

https://huurderspanelgroenwest.nl

Als we alle vragenlijsten van het panel hebben bekeken, sturen we u de resultaten toe.