Welkom bij Huurdersvereniging Weidelanden

Huurdersvereniging Weidelanden behartigt vanaf 1 april 2013 de belangen van alle huurders van GroenWest. Dat doen we door u als huurder te informeren over alle zaken waar je als huurder mee te maken kunt krijgen. Zoals de huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woning. Wanneer u over deze onderwerpen vragen heeft kunt u deze via de e-mail of 
telefonisch stellen.

Naast onze adviezen aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie over bijvoorbeeld het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we als huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen door GroenWest en bij sommige onderwerpen zelfs mee kunnen beslissen.

GroenWest heeft circa 12.000 huurders, verspreid over een  groot gebied. De vier werkgebieden zijn: De Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Utrecht.

Nieuws

Doet u met ons mee?

28-01-2018

Uitnodiging bijeenkomst klankbordgroep Op dinsdagavond 13 februari van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur organiseren wij de eerste klankbordgroep bijeenkomst op het kantoor van Weidelanden in Harmelen. U bent van harte welkom! Weidelanden start in samenwerking met GroenWest een klankbordgroep voor huurders die het leuk vinden om op thema’s mee te denken. Tijdens een klankbordgroep bijeenkomst komen actuele onderwerpen aan bod. Ook is er gelegenheid om uw mening met Weidelanden en GroenWest te delen. [...]

Lees verder