Nieuws

Nieuws

 

 

 

UITNODIGING: het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Huurdersvereniging Weidelanden
UITNODIGING: het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering van Huurdersvereniging Weidelanden DATUM: 22 maart 2023 PLAATS: Sport en zalencentrum De Willesstee, Pieter Joosten laan 24, 3648 XR Wilnis Geachte heer, mevrouw, Huurdersvereniging Weidelanden nodigt u uit voor onze Algemene Jaarvergadering op 22 maart 2023. Wij informeren u over de belangrijke zaken betreffende onze vereniging. Wij leggen verantwoording af over onze activiteiten van het afgelopen jaar en blikken vooruit. Weidelanden vindt het belangrijk om huurdersbetrokkenheid zo breed mogelijk vorm te geven en dat doen wij met medewerking van CazasWonen. Beide delen het belang dat op bepaalde beleidsthema’s en/of huurder gerelateerde vraagstukken een brede achterban meedenkt en input geeft. Hierdoor vindt er raadpleging plaat, wordt er kritisch getoetst en wordt Weidelanden staat gesteld om te komen tot goed verantwoorde adviezen.[...]
Huurdersvereniging Weidelanden komt op voor alle bewoners van CAZASwonen
Huurdersvereniging Weidelanden komt op voor alle bewoners van CAZASwonen. Dat doen we door u als bewoner te informeren over alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen. Daarnaast organiseren wij door het jaar heen een aantal bewonersbijeenkomsten. Wij vinden uw mening over verschillende onderwerpen belangrijk. Als Huurdersvereniging Weidelanden willen we nog beter weten wat er leeft onder u als bewoners. Zo kunnen wij met uw mening en informatie naar de corporatie.Om deze reden nodigen wij u van harte uit voor een bewonersbijeenkomst op woensdag 22 februari van 19.00 – 21:00 uur die we samen met CAZASwonen organiseren. Iedereen is van harte welkom. Woensdag 22 februari 2023 in het Fulcotheater IJsselstein, Overtoom 3, 3401BK IJsselstein. 19:00 uur: U bent u van harte welkom en ontvangen u met een drankje. 19:30 uur: Wij stellen onszelf graag voor. 19:45 uur: In groepjes gaan wij met elkaar in gesprek over het thema:[...]
Fusie Huurdersverenigingen Weidelanden en IJsselstein
FUSIE VERENIGINGEN Heden, dertig juni tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, mr. Udo Louwerens, notaris te Woerden: mevrouw Sharon Grob, geboren te Gendringen op twee december negentienhonderd tweeënnegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te 3441 AS Woerden, Haven 1, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 1. de vereniging: Huurdersvereniging Weidelanden, statutair gevestigd te gemeente Woerden, met adres 3641 JM Mijdrecht, Gouwenstraat 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57655561, hierna ook te noemen: “de Verkrijgende Vereniging”; en 2. de vereniging: Huurdersvereniging IJsselstein, statutair gevestigd te IJsselstein, met adres 3404 CS IJsselstein, Praagsingel 372, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30160580, hierna ook te noemen: “de Verdwijnende Vereniging”. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: Begripsbepalingen.[...]
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2021 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.[...]
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2020 Wat doet de Huurdersvereniging Weidelanden? Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten: De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.[...]
Grote klus voor HV Weidelanden
2020 was ook voor Huurdersvereniging Weidelanden een raar jaar. Door corona gingen verschillende vergaderingen niet door. Daardoor was er wél tijd om een belangrijke klus aan te pakken: de statuten van de vereniging aanpassen. Voorzitter Jan Peltenburg en secretaris Aad Kruys vertellen. Grote klus voor HV Weidelanden Het was een raar jaar, ook voor Huurdersvereniging Weidelanden. Door corona ging van alles niet door. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Er was eindelijk tijd om een belangrijke klus aan te pakken: de statuten van de vereniging aanpassen.Gewoonlijk is Huurdersvereniging Weidelanden het hele jaar druk bezig om de belangen te behartigen van alle huurders van GroenWest. Bijvoorbeeld als het gaat om huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten of leefbaarheid. Door corona was dat lastig. Werkgroepen met meepratende huurders werden afgelast. Ook de algemene ledenvergadering op 25 maart kon door corona niet doorgaan.[...]
Jaarverslag 2019 Huurdersvereniging Weidelanden
Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen in vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.[...]
Jaarverslag 2018 Huurdersvereniging Weidelanden
Huurdersvereniging Weidelanden behartigt de belangen van alle huurders van GroenWest. Deze huurders wonen over vier gemeenten, De Ronde Venen, Woerden, Montfoort en Utrecht. Wij informeren u over alle zaken waar u als huurder mee te maken kunt krijgen, zoals de jaarlijkse huurverhoging, het onderhoud van uw woning, de servicekosten, leefbaarheid, renovatie of verbetering van uw woningleefbaarheid. Wanneer u over bovenstaande onderwerpen vragen heeft, kunt u deze via de website www.hv-weidelanden.nl aan ons stellen. Naast onze adviesrol aan huurders, overleggen we over alle belangrijke ontwikkelingen met de directie van GroenWest. We adviseren de corporatie bijvoorbeeld over het huurbeleid en het onderhoudsbeleid. In de wet is geregeld hoe we gevraagd als Huurdersvereniging mee kunnen praten over belangrijke beslissingen van GroenWest en over sommige onderwerpen mee kunnen beslissen.[...]
Meedoen met Weidelanden
Meedoen kan op veel verschillende manieren. Via werkgroepen, bijeenkomsten of online. De vorm doet er eigenlijk niet toe, als we maar horen wat huurders belangrijk vinden. We willen namelijk graag weten wat uw mening is als het gaat om wonen, de woonomgeving en de relatie tussen huurder en verhuurder. De vorm van meedenken en meedoen kan per onderwerp wisselen. Soms valt de keuze op een groepsgesprek, zoals bijvoorbeeld over het onderwerp ‘passend wonen voor senioren’. Een andere keer is het een workshop bijvoorbeeld over energiebesparing.Meedoen in werkgroepen Als we in korte tijd de diepte in willen gaan rond een onderwerp wordt er een tijdelijke werkgroep ingericht. Dit doen we samen met medewerkers van GroenWest. Een werkgroep duurt zolang het nodig is. Soms is het één bijeenkomst, soms 2 of 3 bijeenkomsten waarin we in een kleine groep een onderwerp vastpakken.[...]
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor het laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.